Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Đoàn Thị Vân

Họ và tên:  Đoàn Thị Vân
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email:  

doanvan158@yahoo.com

Điện thoại:  0983518648
Địa chỉ:  

18B-88 Nguyễn Gia Thiều

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 1028