Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ 3

Tổ 3

Cập nhật lúc : 07:54 20/08/2019  

Nguyễn Thị Xuân Phương

Họ và tên: Nguyễn Thị Xuân Phương
Chức vụ:   Tổ trưởng tổ 3
Email:  xuanphuongphubinh121@gmail.com
Điện thoại:  0914735693
Địa chỉ:  23 Cửa Trài, Phường Phú Bình, TP Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH: CHỦ NHIỆM LỚP 3/2

 
 
 
 

Số lượt xem : 56