Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 26 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ 4

Tổ 4

Cập nhật lúc : 11:23 05/10/2016  

Trần Thị Mỹ Hạnh

Họ và tên:  Trần Thị Mỹ Hạnh
Chức vụ:  Tổ trưởng tổ 4
Email:  

tranthimyhanhk31gdth@gmail.com

Điện thoại:  0963423579
Địa chỉ:  P103D Chung cư Phường Hương Sơ

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH 
- Phụ trách chuyên môn tổ 04

- Giáo viên chủ nhiệm lớp 4/1

 

Số lượt xem : 302