Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ 5

Tổ 5

Cập nhật lúc : 09:30 10/09/2020  

Nguyễn Thị Luyến

 
Họ và tên: Nguyễn Thị Luyến
Chức vụ:  Giáo viên chủ nhiệm(Hợp đồng)
Email:  
Điện thoại:  0762637763
Địa chỉ:  Tổ DP Thanh Lương 3, Phường Hương Xuân,Thị Xã Hương Trà, TT Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH: CHỦ NHIỆM LỚP 5/3

 
 
 
 
 

Số lượt xem : 42