Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Bộ môn

Tổ Bộ môn

Cập nhật lúc : 11:33 27/12/2020  

Nguyễn Thị Minh Phúc

Họ và tên:

Nguyễn Thị Minh Phúc

Chức vụ:  Giáo viên

êsng

Email:  

ntminhphuc11@gmail.com

Điện thoại:  

0935019681

Địa chỉ:  

109 Đào Duy Anh, Phường Phú Bình, TP Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH: TIẾNG ANH

 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt xem : 16