Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Hoạt động dạy và học » Đổi mới phương pháp dạy học

Đổi mới phương pháp dạy học

Cập nhật lúc : 00:43 02/05/2015  

Mẫu giáo án điện tử Mẫu giáo án điện tử( lesson plan)

Tải file 1  

Số lượt xem : 1

Các tin khác