Dạy tức là học hai lần''

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Hoạt động dạy và học » Đổi mới phương pháp dạy học

Đổi mới phương pháp dạy học

Cập nhật lúc : 22:46 08/04/2015  

Tài liệu bồi dưỡng giáo viên

Tài liệu Đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học
Tài liệu Đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học

Để góp phần đổi mới công tác đào tạo và bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục tiểu học, Dự án Phát triển Giáo viên Tiểu học đã tổ chức biên soạn các mô đun đào tạo theo chương trình Cao đẳng sư phạm và chương trình liên thông từ Trung học Sư phạm lên Cao đẳng Sư phạm; biên soạn các mô đun bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những đổi mới về nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục theo chương trình, sách giáo khoa tiểu học mới. Điểm mới của các tài liệu viết theo mô đun là thiết kế các hoạt động học tập của người học, kích thích sự sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề, tự giám sát và đánh giá kết quả học tập của người học, chú trọng sử dụng tích hợp nhiều phương tiện truyền đạt khác nhau (tài liệu in, băng hình/băng tiếng...) giúp cho người học dễ học, dễ hiểu và gây được hứng thú học tập.

Tải file 1  

Số lượt xem : 1

Các tin khác