Thứ Hai, 22/02/2021

Buổi sáng

Chào cờ

- Tuyên truyền phòng chống dịch Covid

- Học bài tuần 24 chương trình

- Hoàn chỉnh giáo án thi GVCN giỏi cấp thành phố

Buổi chiều

Học bình thường

- 14h: Cô Đoàn Thị Vân, Cô Mai Tâm dự khai mạc Hội thi GVCN giỏi tại trường TH Quang Trung

Thứ Ba, 23/02/2021

Buổi sáng

Học bình thường

- 8h: Cô Mai Tâm thi GVCN giỏi tại trường TH Quang Trung với Phần báo cáo một biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm

Buổi chiều

Học bình thường

- Kiểm tra nền nếp, sách vở, vệ sinh tại cơ sở 1( có biên bản)

- 14h: Cô Vân họp tại Đảng ủy phường Phú Bình

Thứ Tư, 24/02/2021

Buổi sáng

Học bình thường

- Kiểm tra nền nếp, sách vở, vệ sinh tại cơ sở 2( có biên bản)

- Hoàn chỉnh tiết dạy thực hành thi GVCN 

Buổi chiều

Học bình thường

- Tập múa hát sân trường, Nghi thức Đội cho học sinh khối 4,5

- Bồi dưỡng học sinh các môn năng khiếu

Thứ Năm, 25/02/2021

Buổi sáng

Học bình thường

- Tập múa hát sân trường cho học sinh cơ sở 2

- 10h20: Sinh hoạt các tổ chuyên môn, bộ môn

Buổi chiều

Học bình thường

- 13h30: Cô Mai Tâm thi GVCN giỏi tiết sinh hoạt tập thể tại trường (tiết 1)

Thứ Sáu, 26/02/2021

Buổi sáng

Học bình thường

- Chuyên môn kiểm tra hồ sơ cá nhân, hồ sơ tổ của giáo viên và tổ 1,2

Buổi chiều

Học bình thường

- Tiết SHTT các lớp tổng vệ sinh 

- Tổ chức bầu chọn học sinh tiêu biểu tháng 02/2021

- 14h:Hiệu trưởng, cô Mai Tâm dự tổng kết Hội thi GVCN giỏi tại trường TH Quang Trung

Thứ Bảy, 27/02/2021

Buổi sáng

Tập Nghi thức Đội dự thi cấp thành phố